Cần mua đất khu G Chơn Thành các vị trí đất thuộc khu G Chơn Thành với giá cao để đáp ứng nhu cầu: đầu tư, ở ngay và xây trọ cho công nhân thuê sau này. Thu mua nhiều vị trí đất khu G Chơn Thành, ưu tiên mua chính chủ không mua qua […]